Ee neie Comité fir d‘Escher CSV

-LU: E neie Comité fir d’Escher CSV  Op hirer Generalversammlung am Mäerz 2021 huet d’Escher Sektioun vun der CSV e neie Comité gewielt an op enger éischter Comitésreunioun gouf déi nei Posteverdeelung bestëmmt. De Pascal Bermes gouf zum neie President vun der Sektioun gewielt an hëlt deemno d’Relève vum bishierege President Tom Bleyer. Zousätzlech goufen d’Corinne Rattini an de Jacques Muller als Vizepresidentin a Vizepresident designéiert. Als Sekretär vun der Sektioun iwwerhëlt de Cédric Stammet de Poste vum Romain Keiser. De Norry Peiffer, deen eng laangjäreg Erfarung als Tresorier huet, gouf an dëser Funktioun bestätegt a gëtt op dësem Posten vum assistéierenden Tresorier Max Weisgerber ënnerstëtzt. Des Weidere goufen de Pascal Martini an de Max Weisgerber zu de Responsabele fir d’Presentatioun vun der Escher CSV an de neie Medien an de sozialen Netzwierker ernannt.
De neie Comité setzt sech aus 17 Memberen an aus de sechs Mandatairë vun der Fraktioun zesummen.

-FR: Un nouveau comité pour le CSV à Esch  Lors de son assemblée générale, qui s’est tenue au début du mois de mars 2021, la section locale eschoise du CSV a élu un nouveau comité. Lors de la première réunion de ce dernier, Pascal Bermes fut élu comme nouveau président de la section, succédant au président sortant Tom Bleyer. Par la même occasion, Corinne Rattini fut élue vice-présidente et Jacques Muller vice-président de la section. Cependant, Cédric Stammet fut nommé nouveau secrétaire, succédant dans cette fonction à Romain Keiser. Expérimenté dans le poste de trésorier, Norry Peiffer fut confirmé comme tel et Max Weisgerber fut nommé trésorier adjoint. Ce dernier, en collaboration avec Pascal Martini, sera également responsable de la présentation et de la présence de la section dans les nouveaux médias et les réseaux sociaux.
Le nouveau comité élu se compose de 17 membres auxquels s’ajoutent les 6 mandataires eschois.

-DE:Ein neuer Vorstand für die Lokalsektion der CSV in Esch  Während ihrer Generalversammlung, die Anfang März 2021 abgehalten wurde, wählte die CSV-Esch einen neuen Vorstand. Bei dessen ersten Sitzung wurde Pascal Bermes zum neuen Sektionspräsidenten gewählt und folgt somit in diesem Amt auf den bisherigen Präsidenten Tom Bleyer. Bei der gleichen Gelegenheit wurden ebenfalls Corinne Rattini als Vizepräsidentin und Jacques Muller als Vizepräsident bestimmt. Cédric Stammet wurde unterdessen zum neuen Sekretär gewählt und übernimmt somit das Amt von Romain Keiser. Als Schatzmeister wurde der in dieser Funktion erfahrene Norry Peiffer bestätigt und Max Weisgerber wurde zum assistierenden Kassenwart bestimmt. Dieser übernimmt außerdem zusammen mit Pascal Martini die Präsentation und den Auftritt der Sektion in den neuen Medien und sozialen Netzwerken.
Der neu gewählte Vorstand besteht aus 17 Mitgliedern sowie den 6 Mitgliedern der Escher CSV-Fraktion.

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)