E Bam fir de Buergermeeschter Georges Mischo

No engem ale Brauch krut de Buergermeeschter Georges Mischo , de Samsden , den 2. Juni 2018 e Bam geplanzt, dee wann e wiisst, en Zeeche soll duerstelle fir d’Aarbecht, déi e Gemengepapp fir seng Bierger soll maachen.

(Fotoen: Hartmann Roland)