E Wiessel bei der CSV Esch am Gemengerot

Den 30. September 2016 huet d’Annette Hildgen-Reuter eng leschte Kéier an, den 21. Oktober 2016, de Christian Weis eng éischte Kéier am Escher Gemengerot Platz geholl.
Dëse Mettwoch , den 16. November huet d’CSV dem Annette Merci gesot an dem Christian Alles Guddes gewënscht.