Comité

– President: Pascal BERMES

– Vizepresidentin: Corinne RATTINI

– Vizepresident: Jacques MULLER

– Sekretär: Cédric STAMMET

– Caissier: Norry PEIFFER

– Medien: Pascal MARTINI / Max WEISGERBER

Memberen:
Pascal BERMES
Tom BLEYER
Alain DREIS
Chantal DIERCKX
Mady HANNEN
Annette HILDGEN
Romain KEISER
Bob KIRSCH
Marco KIRSCH
Joseph KOUADIO
Pascal MARTINI
Jacques MULLER
Norbert NICK
Norry PEIFFER
Corinne RATTINI
Robert ROESER
Roger SCHEUREN
Ermin SONNETTI
Chantal SONNETTI-HEIDERSCHEID
Cédric STAMMET
Max WEISGERBER
Tania WERNER